GREECE ATTICA ATHENS ACROPOLIS ATHENA NIKE TEMPLE
plan of the acropolis

easy to miss: the temple of athena nike