GREECE PELOPONNESE ARGOLIS LIGOURIO AGIA MARINA CHURCH

the externally unadorned church of agia marina lies to the west outside ligourio