GREECE PELOPONNESE ARGOLIS MONASTIRAKI MAGOULA

southwest outside monastiraki is the low mound known as magoula, seen here from the north