GREECE PELOPONNESE ARGOLIS PALAIA EPIDAVROS

view from the romantic coastal road on the eastern side of the peloponnese on the way to palaia epidavros