GREECE PELOPONNESE LAKONIA GYTHEION

modern gytheion amphitheatrically nestles to the hills surrounding the harbour